Chuyên mục Bất động sản , văn phòng/mặt bằng kinh doanh trên toàn quốc

  50,000,000 đ
dinhnhu007
08:38 20/01/2022
Bắc Ninh ,
  8,000,000 đ
phanthuyquynh
11:02 12/01/2022
Hà Nội , Quận Hai Bà Trưng
  0 đ
Tuấn Đức
11:41 10/01/2022
Hà Nội , Huyện Gia Lâm
  38,000,000 đ
quanquan19971997@gmail.com
18:53 01/01/2022
Hà Nội ,
  92,000,000 đ
quanquan19971997@gmail.com
01:30 29/12/2021
Hà Nội ,
  10,000,000 đ
dangtinraovatbds2021
21:19 28/12/2021
Hồ Chí Minh ,
  25,000,000 đ
dangtinraovatbds2021
22:14 19/12/2021
Hồ Chí Minh , Quận 10
  39,900 đ
Hoàng anh
18:36 16/12/2021
Hồ Chí Minh , Quận 7
  227,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:46 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Huyện Bình Chánh
  208,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:44 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Huyện Bình Chánh
  195,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:43 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Huyện Bình Chánh
  162,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:41 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Quận Bình Tân
  143,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:40 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Huyện Bình Chánh
  130,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:38 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Huyện Bình Chánh
  120,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:36 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Huyện Bình Chánh
  97,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:34 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Quận Bình Tân
  78,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:33 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Quận Bình Tân
  58,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:31 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Quận Bình Tân
  58,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:29 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Quận Bình Tân
  56,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:28 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Quận Bình Tân
  38,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:26 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Quận Bình Tân
  42,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:25 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Quận Bình Tân
  40,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:24 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Quận Bình Tân
  38,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:23 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Quận Bình Tân
  25,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:21 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Quận Bình Tân
  39,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:19 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Quận Bình Tân
  28,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:12 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Quận Bình Tân
  18,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:11 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Quận Bình Tân
  25,000,000 đ
ĐIỀN THỊNH PHÁT
14:09 09/12/2021
Hồ Chí Minh , Quận Bình Tân